Risker

Det innebär alltid en hälsorisk att tatuera sig. När hud och slemhinnor penetreras bryts kroppens skyddsbarriär och bakterier kan ta sig in och orsaka en infektion, eller i extrema fall blodsmitta.

Det finns också risk för allergiska reaktioner eller överkänslighet mot tatueringsfärger och ämnen i dom. Nickelallergi och reaktioner mot andra metaller kan förekomma. Vanligen uppkommer reaktionen när tatueringen utsätts för solljus. Tecken på detta är att tatueringen reser sig och kliar. I vissa fall kan även klar vätska som kallas serum sippra ut.

Det finns ett fåtal dokumenterade tillfällen där brännskador har uppstått på personer som har genomgått röntgen och haft större områden tatuerade, främst ”blackwork”.

Om du märker av en reaktion, informera din tatuerare och uppsök sjukvård. Den skriftliga informationen om tatueringsfärgerna du får vid tatueringstillfället rekommenderas du att ha tillgänglig vid vårdkontakt.

Följ noga anvisningarna i dokumentet “Eftervård & Läkning” som du får av din tatuerare vid behandlingstillfället för att minimera risken för komplikationer. Vid tecken på infektion, kontakta omedelbart sjukvård för behandling.